Pedagogický sbor

Na škole pracuje 21 pedagogických pracovníků, z  toho 4 muži, 2 vychovatelelé pro ŠD a ŠK. Ve škole působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů. Sbor je věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené pedagogy. Škola zaměstnává  sedm pedagogických asistentek a šest nepedagogických pracovníků.

Všichni pedagogičtí pracovníci rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Prioritními oblastmi školy je i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezenční techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Pedagogický sbor je schopen týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Klima škola je příznivé, vládnou partnerské vztahy.

V budoucnu bychom chtěli zajistit školního psychologa.

Vyučující - 1. stupeň

1.A třída Mgr. Hana Legierská, Markéta Puigová - školní asistentka, Marcela Štefková - zdravotní asistentka
2.A třída Mgr. Klára Slípková
2.B třída Mgr. et. Mgr. Karin Halfarová , Lenka Matejas - zdravotní asistentka
3.A třída Mgr. Simona Nogolová, Bc. Kateřina Haláčková - zdravotní asistentka
4.A třída Mgr. Daniela Rabeková, Zdeňka Puigová - zdravotní asistentka
5.A třída Mgr. Jana Svobodová
5.B třída Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
Anglický jazyk Mgr. Jakub Vysoudil, Miloslav Samiec
Tělesná výchova Mgr. Jakub Vysoudil
Pracovní činnosti Mgr. Jakub Vysoudil
Výtvarná výchova Mgr. Ondřej Kružliak

Vyučující - 2. stupeň

6. třída Miloslav Samiec
7. třída Mgr. Jakub Vysoudil, Jitka Jelínková - školní asistentka
8. třída Ing. Martina Vítovcová, Jarmila Grossmanová - zdravotní asistentka
9. třída Mgr. Taťána Balvínová
Český jazyk, občanská výchova, tělesná výchova, dějepis, informatika, pracovní činnosti Mgr. Hana Broskevičová
Matematika, přírodopis, chemie Mgr. Táňa Balvínová
Hudební výchova, Dějepis, Pracovní činnosti Miloslav Samiec
Zeměpis, matematika, výtvarná výchova, ruský jazyk, informatika, pracovní činnosti, rodinná výchova Ing. Martina Vítovcová
Český jazyk, fyzika, anglický jazyk Mgr. Ondřej Kružliak
Matematika, fyzika, rodinná výchova, ruský jazyk Mgr. Natalija Čertanová
Pracovní činnosti a rodinná výchova, informatika Miloslav Samiec