• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Evropská unie

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III

logo_OP potravinové a materiální pomoci

Operační program

Operační program potravinové a materiální pomoci

Specifický cíl

I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

Číslo projektu

CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000031

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zajistit ve školním roce 2019/2020 stravování až pro 4.049 dětí v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Celkem se předpokládá vydat až 796.562 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 22.214.073 Kč.

Doba realizace projektu

září 2019 – srpen 2020

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Kuligová
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 749
e-mail: katerina.kuligova@msk.cz

Ing. Václava Martinásková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 468
e-mail: vaclava.martinaskova@msk.cz

______________________________________________________________________________