• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Statutární město Ostrava

Naše základní škola získala pro rok 2020 účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky školy ve výši 90.000,- Kč na realizaci projektu „Škola pro život“ – kód 19/0986

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.