• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Prevence

Konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:15. Jiné dny po předchozí domluvě!

Náplň činnosti:

• tvorba a realizace Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu, Školního programu proti šikanování

• průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů

• koordinace spolupráce pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení konkrétních případů

• zajišťování programů a projektů v rámci primární prevence

S čím se na mě můžete obrátit:

• Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky na škole

• Experimenty žáků s návykovými látkami

• Vandalismus,krádeže

• Projevy rasové a menšinové intolerance

• ……..a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Dokumenty

Školní preventivní strategie – Školní preventivní strategie
Minimální preventivní program – Minimální preventivní program
Šikana zaměřená na učitele – Šikana zaměřena na učitele
Školní program proti šikanování – Program proti šikanování
Soubor metodických postupů – Soubor metodických postupu pro řešení rizikových chování

Mgr. et. Mgr. Karin Halfarová