Rodiče

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Tito jsou o výsledcích vzdělávání dětí informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, také mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Přínosná pro tuto spolupráci je práce pedagogických asistentek, které navštěvují rodiny a důvěrně znají rodinná prostředí.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro úspěšnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Toto nelze bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout.

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNE 8.11.2018

pozvánka třídní schůzky