Školská rada

Školská rada je tvořena zástupci rodičů, zřizovatele a zaměstnanců školy. Jejím hlavním cílem je dávat podněty vedení školy ke zlepšení práce, kontrolovat průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Složení školské rady platné k 18.10. 2016
Za zřizovatele Ing. Roman Goryczka (předseda), Luděk Volný
Za rodiče Karolína Dombrovská, MUDr. Pavel Piatkovský
Za pedagogy Bc.Petra Videnková, Mgr. Klára Slípková