• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Co si vzít sebou

Vážení rodiče,
na základě dokumentu Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 (vydalo MŠMT ČR) vám sdělujeme informace k průběhu zápisu do 1. třídy, došlo k úpravě „klasického“ zápisu do ZŠ.  ___________________________________________________________________________

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od 1. do 30. dubna 2020.

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2013 do 31.08.2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015

Jak zapsat dítě do 1. třídy nebo přípravné třídy:

  1. Způsob

Na stránkách školy www. https://zs-kuncicky.cz/ a také facebooku budou k dispozici potřebné tiskopisy: (do 1.4.2020)

  1. Zápisní listek – vyplňují všichni a dokládá se k žádosti
  2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce (pro zápis do 1. třídy)
  3. Žádost o zařazení do přípravného ročníku (pro zápis do 0. ročníku)

Tyto dokumenty musí zákonný zástupce: Vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 30. dubna 2020 některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu školy
  4. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu)

___________________________________________________________________________

  1. Způsob (pro ty, co nemají k dispozici internet/tiskárnu apod.)

Ve dnech 14. 4.2020 – 15.4.2020 od 10:00- 12:00 hod budou před hlavním vchodem nachystané prázdné formuláře, které můžete vyplnit a vhodit do schránky školy.

NUTNÁ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST POUZE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE BEZ DĚTÍ!!!!

_________________________________________________________________________

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a vedením školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.