• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis u nás

 Vážení rodiče,
na základě dokumentu Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 (vydalo MŠMT ČR) vám sdělujeme informace k průběhu zápisu do 1. třídy, došlo k úpravě „klasického“ zápisu do ZŠ.  ___________________________________________________________________________

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od 1. do 30. dubna 2020.

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2013 do 31.08.2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015

 • V naší škole jde o povídání s paní učitelkou, předvedení připravené básničky, písničky, o hravé činnosti s dětmi. Dítě by mělo umět pozdravit, říci své jméno, kde bydlí, případně, jak se jmenují rodiče, sourozenci. Přitom je sledována kvalita mluveného projevu. Při kresbě obrázku, nejčastěji postavy, která zároveň vypovídá o vývojové vyspělosti dítěte, sleduje paní učitelka lateralitu a správné držení tužky.
 • Pokud nejste vy sami přesvědčeni o školní vyspělosti dítěte nebo vás na ní upozorní váš dětský lékař již před samotným zápisem, můžou rodiče spádových dětí zažádat již u zápisu o odklad školní docházky. K zápisu pak přineste vystavené doporučující posouzení dětského lékaře.
 • Pokud nejste ještě rozhodnuti a nevíte si rady, postup je následující:
  1. Odklad školní docházky vyřizuje zákonný zástupce dítěte.
  2. Dostaví se s dítětem k zápisu.
  3. Po konzultaci se zapisující paní učitelkou, požádá o posouzení a doporučení odkladu u dětského lékaře a na příslušné pedagogicko- psychologické poradně.
  4. Podle § 37 škoského zákonak 561/2004Sb v pozdějším znění je pak povinen nejpozději do však 31. 5. 2020 dodat doporučující posouzení pracovníka pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě potřeby Vám vše ochotně vysvětlí a poradí naše paní učitelky u zápisu.
 • Z kapacitních důvodů a s ohledem na plnění Obecně závazné vyhlášky č.2/209 bude odklad na naší škole vyřizován pouze pro děti ze spádových ulic ZŠ Škrobálkova 51, p.o.