• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Co by mělo dítě umět

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

 • vyjadřovat se srozumitelně tak, aby mu bylo rozumět ( pokud tomu tak není,je potřebná návštěva a spolupráce s logopedem)
 • rozpoznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • vyřídit jednoduchý vzkaz, umět reagovat na cizího dospělého
 • vydržet nad zadaným úkolem pracovat samostatně alespoň 15 minut
 • dokončit práci
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zazpívat písničku
 • vědět, jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, netlačit, kreslit
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • rozpoznat a vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Ke stažení: Desatero prvňáčka