• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Informace pro strávníky

Stravování dětí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ,  studentů, pracovníků školního zařízení

Ceny stravného

Základní škola
oběd 7- 10 let  22,- 11- 14 let   24,- 15 let  27,-

HOTOVOSTNÍ ÚHRADA

Platba zálohy na stravné se hradí v kanceláři školní jídelny.

Přihlášky a odhlášky

Přihlášky a odhlášky se provádí den předem do 12.oo hod. (v pátek na pondělí, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo svátku vždy poslední vyučující den).

Výdej stravy v době nemoci

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle zák. 561/2004 §119).

První den onemocnění dítěte je možno si vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11:30 do 11:40. Další dny nepřítomnosti již není nárok na dotovaný oběd.

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte ve škole dva a více dní po sobě jdoucích a strava nebyla řádně odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady na přípravu ve výši 33,- Kč/oběd k potravinám, které již byly uhrazeny. A to i v případě, že jste si oběd nevyzvedli a nesnědli.