• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Kritéria přijetí – školní klub

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 75.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2019/2020 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 4. 9. 2019. Ve dnech od 2. do 4. září 2019 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 50,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ředitelství školy