• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Platby školní družiny

Úplata ve školní družině a školním klubu

50.- Kč za každý měsíc

Z důvodu zrušení možnosti osvobození od úplaty za školské služby ve školní družině platí za školní družinu všichni žáci. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Ředitel školy může osvobodit od úplaty pouze ve zvlášť tíživé životní situaci, a to na základě podané žádosti.