• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Prevence

Konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:15. Jiné dny po předchozí domluvě!

Náplň činnosti:

• tvorba a realizace Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu, Školního programu proti šikanování

• průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů

• koordinace spolupráce pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení konkrétních případů

• zajišťování programů a projektů v rámci primární prevence

S čím se na mě můžete obrátit:

• Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky na škole

• Experimenty žáků s návykovými látkami

• Vandalismus,krádeže

• Projevy rasové a menšinové intolerance

• ……..a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Dokumenty

Minimální preventivní program 2020-2021

Školní program proti šikanování

Školní preventivní strategie 2019-2024     

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáka  

Šikana zaměřena na učitele    

SOUBOR METODICKÝCH POSTUPŮ PRO ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ