• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní družina

Provoz ve školní družině je od 11.30- 17.30. Školní družinu vede pan vychovatel Bc.Milan Mašek a Šárka Pavelková Školní družina má dvě oddělení. Následně je možné využít kroužků školního klubu.

Školní družina

První oddělení

V období od 11.30 do 14.30 hodin navštěvují I. oddělení žáci přípravné třídy a 1. třídy, jejichž věkové rozmezí se pohybuje mezi 5–7 lety. Jedná se o skupinu 25 žáků. V pozdějších odpoledních hodinách se sdružují žáci z tohoto oddělení do II. oddělení, kde pokračují v činnostech. Jedná se převážně o žáky, kteří mají pozdější odchody domů. Žáci se budou seznamovat se školní družinou a možnostmi vlastní seberealizace. Budou se zapojovat do aktivit podle vlastního uvážení a učit se efektivně využívat volný čas. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a aktivity, které školní družina a školní klub připravuje.

Druhé oddělení

V období od 11.30 do 16.30 hodin navštěvují II. oddělení žáci 1. – 3. třídy, jejichž věkové rozmezí se pohybuje mezi 6–9 lety. Jedná se o skupinu 25 žáků. V pozdějších odpoledních hodinách se sdružují žáci I. oddělení, kteří mají pozdější odchody domů do tohoto oddělení. Žáci se budou seznamovat se školní družinou a možnostmi vlastní seberealizace. Budou se zapojovat do aktivit podle vlastního uvážení a učit se efektivně využívat volný čas. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a aktivity, které školní družina a školní klub připravují.

Rozdělení oddělení:

1. oddělení - vedoucí vychovatel  Bc.Milan Mašek

2. oddělení - vychovatelka Šárka Pavelková