• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní družina

Provoz ve školní družině je od 11.30- 17.30. Školní družinu vede pan vychovatel Bc.Milan Mašek a Mgr. Blanka Jajcajová Školní družina má dvě oddělení. Následně je možné využít kroužků školního klubu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA I. ODDĚLENÍ

Bc. Milan Mašek

Den 11.30-12.00 12.00-13.00

13.00 - 14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

PNV

PO oběd, hygiena Volné hry, skupinové a společenské hry výtvarné činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální hry, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ÚT oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry hudební činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ST oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry tělovýchovné činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ČT oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry pracovní činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry literární  činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry

ODPOČINKOVÁ ČINNOST (OČ):

- individuální a skupinové hry, hry se stavebnicemi, stolní hry, volné kreslení, poslech pohádek, četba, společenské hry

ZÁJMOVÁ ČINNOST (ZČ):

- pracovní, hudební, výtvarná, pohybová, přírodovědná, společenskovědní, turnaje a soutěže

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ (PNV):

- procvičování učiva formou didaktických her, psaní domácích úkolů.

REKREAČNÍ ČINNOST (RČ):

- sportování v okolí školy, vycházky, společenské hry, individuální zábava

Činnost ŠD probíhá také v počítačové učebně, tělocvičně, na školním hřišti a v okolí školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA II. ODDĚLENÍ

 

Den 11.30-12.00 12.00-13.00

13.00 - 14.00

14.00-14.30

14.30-15.30

PNV

PO oběd, hygiena Volné hry, skupinové a společenské hry literární činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální hry, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ÚT oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry pracovní činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ST oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry hudební činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
ČT oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry výtvarné  činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry
oběd, hygiena volné hry, skupinové a společenské hry tělovýchovné činnosti pobyt v okolí školy, sportovní a individuální činnosti, vycházky didaktické hry, psaní DÚ, volné hry

 

Rozdělení oddělení:

1. oddělení - vedoucí vychovatel  Bc.Milan Mašek

2. oddělení - vychovatelka