• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní klub

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rámcový režim dne ŠK

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.30 do 17.00 hodin.

Do ŠK dochází žáci samostatně. Ve ŠK probíhají volnočasové aktivity – pohybové, manipulační, konstruktivní a společenské hry.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Žák odchází ze ŠK na základě:

  1. stanoveného rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce
  2. omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠK písemně

Kontakt na vychovatele:

Bc. Milan Mašek

milanmasek@zs-kuncicky.cz

tel: 596237045