• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní klub

ŠKOLNÍ KLUB – KROUŽKY

Pondělí:     Rukodělný kroužek (Mgr. Blanka Jajcajová)

                     Fotbalový kroužek – I. st. (Mgr. F. Repka)

                     Počítačový kroužek – I. st. (Bc. M. Mašek)

Úterý:       Tanečně pohybový kroužek I. st. (Mgr. Blanka 

                   Jajcajová)

                    Kytarový kroužek (Bc. M. Mašek)

Středa:     Kroužek vaření (Mgr. Blanka Jajcajová, Bc. M. Mašek)

                   Dramatický kroužek (p. Lukašíková)

Čtvrtek:   Hudebně pěvecký kroužek (Bc. M. Mašek, M. Samiec)

                   Fotbalový kroužek II. st. (Mgr. F. Repka)

                   Taneční kroužek II. st. (Mgr. Blanka Jajcajová)

Pátek:        Počítačový kroužek II. st. (Bc. M. Mašek)

                     Výtvarný kroužek (Mgr. Blanka Jajcajová)

                     Sportovní kroužek (Mgr. J. Vysoudil)