• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní mléko a Ovoce do škol

V tomto školním roce se naše škola opětovně zapojila do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.

V rámci těchto projektů jsou  dodávány neochucená mléka, mléčné výrobky, ovoce a zelenina zdarma všem žákům 1. – 9. ročníků.

Závoz zboží je prováděn zpravidla 2x měsíčně u neochuceného mléka a mléčných výrobků a 2x měsíčně u ovoce a zeleniny.

Sortiment zboží a četnost závozů určuje dodavatel projektů v souladu s platnou legislativou.

plakát školní projekt

O termínech dodávek výrobků jsou žáci předem informování třídní učitelkou – učitelem, případně školním rozhlasem v den závozu.

Neochucené mléčné výrobky zdarma

Kravík mléko – 250ml – Mlékárna Tatra Hlinsko a.s.

Bio jogurt bílý – 150g – Olma a.s.

Président svěží čerstvý sýr přírodní – 125g – Lactalis CZ, s.r.o.

Můj Skyr 0% Bílý – 140g – Polabské Mlékárny, a.s.

Žervé – 80g – LAKTOS, a.s.

O projektu

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Komu je projekt určen?

Projekt Mléko do škol je určen pro žáky základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá taková škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělských intervenčním fondem.

Co přináší projekt Mléko do škol zapojeným žákům?

Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. S doplatkem mohou odebírat i ochucené mléčné výrobky.

Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součásti projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků.

Informace o projektu na stránkách SZIF:

https://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka