• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Sportovní hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště            tel.: +420 596 237 045, +420 737 373 283.

Návštěvní řád hřiště

Otevírací doba hřiště: 

1.dubna – 30. června a 1. září – 31. října:

pondělí – pátek  17 – 19 h

sobota, neděle, svátky  17-21 h

1.července – 31. srpna:

pondělí – neděle   17 – 21 h

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.