• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PEDAGOGICKÉ RADY

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Školní rok 2020/2021

Třídní schůzky:

 1. 11. 2020     ST                     Konzultace o prospěchu a chování
 2. 1. 2021       ST                     Třídní schůzky o prospěchu a chování
 3. 4. 2021       ST                     Konzultace o prospěchu a chování
 4. 6. 2021       ST                     Třídní schůzky o prospěchu a chování

  Pedagogické rady:

  31.8.2020   – PO

  Úvodní konference – plán práce, výroční zpráva, proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

  18.11.2020  ST 

   Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

  20.1.2021    ST

  Hodnocení chování a prospěchu za 1.pololetí, hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

  21.4.2021   ST 

     Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí, protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

     17.6.2021  ČT   

      Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí, hodnocení  plánu práce za školní rok 2020/2021

      V Ostravě dne 31.8.2020       Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy