• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PEDAGOGICKÉ RADY

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Školní rok 2019/2020

Třídní schůzky:

  1. 11. 2019 Konzultace o prospěchu a chování
  2. 1. 2020 Třídní schůzky o prospěchu a chování
  3. 4. 2020 Konzultace o prospěchu a chování
  4. 6. 2020 Třídní schůzky o prospěchu a chování

Pedagogické rady:

  1. 8. 2019 Úvodní konference – plán práce, výroč. Zpráva

Proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

  1. 11. 2019 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
  1. 1. 2020 Hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí

Hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

  1. 4. 2020 Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

Protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

  1. 6. 2020 Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

Hodnocení plánu práce za šk. Rok 2019/2020

V Ostravě dne 30.8.2019                              Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy