• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

GDPR

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů
vnitrni-smernice-o-ochrane-osobnich-udaju

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 27112331, ev. č. ČAK: 10038

E-mail:
dpoostrava@konecna-zacha.com

Tel. č.:
+420 775 730 022

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00 – 16:00, středa 13:00 – 16:00.

kontaktni-udaje-poverence