• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Veřejné zakázky

Výběrové řízení -nákup šatních skříněk a laviček 

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Nákup  šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 20.4.2020 do 12:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pdf)

Příloha č.1: Krycí list nabídky – Nákup šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  (pdf) //(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy –Nákup  šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. (pdf) //(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele (pdf) // (doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf)  // (doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. (pdf) //(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek (pdf) 

Výběrové řízení- Nákup vybavení

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 22.11.2019 do 12:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  pdf

Příloha č.1: Krycí list nabídky – Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  pdf//doc

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy –Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.   (pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele  (pdf.)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  (pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  (pdf)//(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek (pdf)