• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Veřejné zakázky

Výběrové řízení – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III“

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 13.1.2021 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word // pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Mobilní zařízení – notebooky EU Šablony III word // pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III xls // pdf

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek  Pdf

Výběrové řízení – „KANTORSKÉ NOTEBOOKY“

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „KANTORSKÉ NOTEBOOKY“

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 26.11.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word // pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Kantorské notebooky word // pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Kantorské notebooky word // pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Kantorské notebooky word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – Kantorské notebooky word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Kantorské notebooky word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Kantorské notebooky xls // pdf

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek pdf

Výběrové řízení – „NOTEBOOKY PRO DISTANČNÍ VÝUKU“

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „NOTEBOOKY PRO DISTANČNÍ VÝUKU“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 2.11.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word //pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Notebooky pro distanční výuku word // pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Notebooky pro distanční výuku word //pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Notebooky pro distanční výuku word //pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – Notebooky pro distanční výuku word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Notebooky pro distanční výuku word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Notebooky pro distanční výuku xls // pdf

Zrušení veřejné zakázky word

Výběrové řízení – „EU ŠABLONY III- IT TECHNIKA „

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „EU ŠABLONY III- IT TECHNIKA“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 2.11.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word // pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace -EU ŠABLONY  III – IT TECHNIKA word // pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – EU ŠABLONY III – IT TECHNIKA word // pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – EU ŠABLONY III- IT TECHNIKA word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – EU ŠABLONY III- IT TECHNIKA word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – EU ŠABLONY III- IT TECHNIKA word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – EU ŠABLONY III – IT TECHNIKA xls // pdf

Zrušení veřejné zakázky WORD

Výběrové řízení učitelské notebooky

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Učitelské notebooky“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 6.10.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word // pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Učitelské notebooky word // pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Učitelské notebooky word // pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Učitelské notebooky word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – Učitelské notebooky word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Učitelské notebooky word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Učitelské notebooky xls // pdf

Zrušení veřejné zakázky word

Výběrové řízení – notebooky

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Notebooky – Šablony III“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 6.10.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění word  // pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Notebooky – Šablony III word  //pdf

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Notebooky – Šablony III word //pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy –Notebooky – Šablony III word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele – Notebooky – Šablony III  word // pdf

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Notebooky – Šablony III word // pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Notebooky – Šablony III xls // pdf

Zrušení veřejné zakázky word

Výběrové řízení – notebooky

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Notebooky – EU Šablony III“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 15.9.2020 do 11:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pdf

Příloha č. 1: Technická specifikace – Notebooky – EU Šablony III  (word) //(pdf)

Příloha č.2: Krycí list nabídky – Notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy –Notebooky – EU Šablony III word // pdf

Příloha č.4: Čestné prohlášení dodavatele word //pdf  

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  word//pdf

Příloha č.6: Položkový rozpočet – Notebooky – EU Šablony III xls //pdf

Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci (word)//(pdf)

Zrušení veřejné zakázky (word) 

Výběrové řízení -nákup šatních skříněk a laviček 

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

 „Nákup  šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 20.4.2020 do 12:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31  zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pdf)

Příloha č.1: Krycí list nabídky – Nákup šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  (pdf) //(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy –Nákup  šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. (pdf) //(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele (pdf) // (doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf)  // (doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup šatních skříněk a laviček pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. (pdf) //(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek (pdf) 

Výběrové řízení- Nákup vybavení

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené

„V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 22.11.2019 do 12:00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  pdf

Příloha č.1: Krycí list nabídky – Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  pdf//doc

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy –Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.   (pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele  (pdf.)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  (pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  (pdf)//(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek (pdf)