• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis do přípravné třídy

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  • Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky
  • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15
  • Všechny děti musí projít zápisem (na naší škole ?. a ?. dubna 2020 pro školní rok 2020/2021)
  • U zápisu rodiče podají žádost o odklad školní docházky, v případě zájmu obdrží žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, tu vyplněnou i s žádostí poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy , nejpozději však do 30. 4. 2020.
  • Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni na schůzku 17. června 2020 v 16.00, kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.