• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis do přípravné třídy

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od:

  1. dubna do 21. dubna 2021

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

1.způsob

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 14.4. – 15.4.2021 od 12:00 – 16:00 hod.

Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis fyzický bude probíhat bez přítomnosti dětí!

  1. způsob

Na stránkách školy www.zs-kuncicky.cz/ naleznete dostupné formuláře, které je nutno si vytisknout a vyplnit

  1. Zápisní lístek – vyplňují všichni a dokládá se k žádosti
  2. Žádost o zařazení do přípravné třídy (pro zápis do 0. ročníku) = děti narozené 1.9.2015 – 31.8.2016

Tyto dokumenty musí zákonný zástupce:

Vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 21. dubna 2021 některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu školy s originálním podpisem
  4. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu)

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Zápisní lístek