• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis do přípravné třídy

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je zveřejněn na dostupném místě – hlavním vchodu naší školy  a zde na webových stránkách školy 

Seznam přijatých žáků 2020/2021

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 • Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky
 • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15
 • Všechny děti musí být zapsány:
 • Jak zapsat dítě do přípravné třídy? 
  1. Způsob

  Na stránkách školy www. https://zs-kuncicky.cz/ a také facebooku budou k dispozici potřebné tiskopisy: (do 1.4.2020)

  1. Zápisní listek k tisku – vyplňují všichni a dokládá se k žádosti
  2. Žádost o zařazení do přípravného ročníku (pro zápis do 0. ročníku)

  Tyto dokumenty musí zákonný zástupce: Vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 30. dubna 2020 některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu školy
  4. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu)

  ___________________________________________________________________________

  Ve dnech 14. 4.2020 – 15.4.2020 od 10:00- 12:00 hod budou před hlavním vchodem nachystané prázdné formuláře, které můžete vyplnit a vhodit do schránky školy.

  NUTNÁ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST POUZE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE BEZ DĚTÍ!!!!

 • U zápisu rodiče podají žádost o odklad školní docházky, v případě zájmu obdrží žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, tu vyplněnou i s žádostí poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy , nejpozději však do 30. 4. 2020.
 • Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni na schůzku 17. června 2020 v 16.00, kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.