• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Aktuálně

 

Milí rodiče a zákonní zástupci rádi bychom Vás informovali, že ač obavy rodičů z testování dětí chápeme, je potřeba zdůraznit, že se jedná o nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a škola jej nemůže ignorovat a bojkotovat. Přes veškerou argumentaci platí presumpce správnosti a zákonnosti mimořádných opatření a tyto zrušit může pouze soud.
Možnost, byť prozatím jen částečného návratu dětí do školy vítáme, protože vzdělání dětí a jejich návrat do normálního života je prioritou nás všech.
Tímto zároveň děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům i žákům za dosavadní spolupráci! ☺️

DŮLEŽITÉ!! ORGANIZACE VÝUKY OD 12.4.2021

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA CHODÍ DO ŠKOLY DENNĚ !

PŘEHLEDNĚ ZDE 

Týden 12.4.-16.4.2021                                              

Prezenčně= VE ŠKOLE TŘÍDY:  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA + 1. A, 2. A, 4. B       

Distančně= DOMA:   3. A, 4. A, 5. A                         

Předávání úkolů 12.4.2021 PROBĚHNE PRO TŘÍDY 3.A, 4.A, 5.A- následně předávání BUDE v PÁTKY ve škole

Týden 19.4-23.4.2021

Prezenčně = VE ŠKOLE TŘÍDY:  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA + 3. A, 4. A, 5. A

Distančně = DOMA:   1. A, 2. A, 4. B 

TÝDEN 26.4.-29.4.2021

Prezenčně = ve škole třídy: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA +1.A, 2.A, 4.B

Distančně = DOMA 3.A, 4.A, 5.A

TÝDEN 3.5.- 7.5.2021

Prezenčně = VE ŠKOLE TŘÍDY:  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA + 3. A, 4. A, 5. A

Distančně = DOMA:   1. A, 2. A, 4. B 

KONZULTAČNÍ DNY A HODINY:

Testování před vyučováním – pondělí a čtvrtek:

– děti přijdou do školy a otestují se 

LETÁK TESTOVÁNÍ

– děti, které prodělaly covid, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře nebo KHS

– děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu

– po dohodě se zákonným zástupcem může jít v případě pozitivního testu dítě samo domů, nebo vyčká příchodu rodiče

JAK POSTUPUJEME                  JAK POSTUPUJEME 2

Vyučování:

– děti, které chodí do školy, podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01.09.2020, ostatní podle rotačních rozvrhů 

Stravování:

– ve školní jídelně podle skupin

– přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce = ve škole

Individuální konzultace:

– pokračují bez omezení pro všechny žáky, kteří jsou na on-line výuce, žáci se netestují

Skupinové konzultace:

– jsou možné do počtu 6 dětí ve skupině, děti se testují

Hygienické pokyny:
– žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění do budovy školy nevstupují (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)

– žáci nosí chirurgické roušky (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu 2 m), učitelé respirátory, případně štít (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu 2 m), v případě, že žák nemůže mít z důvodu aktuálního duševního stavu roušku, je potřebné prohlášení rodiče

– testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek, každý účastník vzdělávání je v případě neúčasti testování v určených dnech dotestován při příchodu

– mytí rukou, dezinfekce

– používání jednorázových kapesníků

– větrání a pobyt venku

– odstup 

– osobní odpovědnost za dodržování pravidel

Všechna další opatření jsou uvedena v sekci Soubory.

SPOLU TO ZVLÁDNEME 

VIDEO JAK TESTUJEME 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

priloha_892342362_2_kontrolni_seznam_priznaku_covid-19_u_deti_zaku_a_studentu

priloha_892342362_6_mo_mz_testovani_zaku_ve_skolach_s_platnosti_dnem_vydani_ze_dne_6.4.2021

priloha_892342362_8_msmt_manual_k_provozu_skol_aktualizovany_k_rozeslani

priloha_892342362_3_mo_mz_opatreni_ve_skolach_s_1._fazi_rozvolneni__dne_12._4._2021_do_odvol.._

priloha_892342362_0_testovani_diagram

priloha_892342362_1_informace_k_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni_od_12._dubna_2021.docx

priloha_892342362_10_mz_mz_ze_dne_6.4.2021_ochrana_dychacich_cest_s_ucinnosti_od_12.4.202150

priloha_892342362_11_navrat_pedagogicka_cast_31_03

priloha_892342362_9_msmt_manual_testovani_06_04_2021_k_odeslani

priloha_892342362_5_mo_mz_testovani_zamestnancu_ve_skolach_s_platnosti_dnem_vydani_ze_dne_6…_

priloha_892342362_4_mo_mz_testovani_u_prijimacich_zkousek_s_platnosti_od_26._dubna_2021_ze_d.._ (1)

priloha_892342362_12_opatreni_obecne_povahy_4337_2021-7

ZÁPIS 2021

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od:

  1. dubna do 21. dubna 2021

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 14.4. – 15.4.2021 od 12:00 – 16:00 hod. v budevě školy.

POTŘEBNÉ INFORMACE JAK ZAPSAT DÍTĚ DO ŠKOLY NAJDETE NA STRÁNCE https://zs-kuncicky.cz/zapis-2021/

ORGANIZACE VÝUKY OD 22.3.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

stále platí, že žáci mají nařízenou povinnou distanční výuku. Rodiče a žáci komunikují s třídními učiteli.

 • 1.stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat  v PONDĚLÍ  v dohodnutý čas s třídním učitelem dané třídy 
  • Žáci I. stupně komunikují přes FB – třídní učitelé
 • 2. stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat pouze ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
  • Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
  • předměty výchovného charakteru budou řešeny zadáváním dlouhodobější práce

   ORGANIZACE VÝUKY OD 1.3.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

z důvodů nového nařízení vlády a pokračování distanční výuky je od 1. 3. 2021 do 21.3.2021 změněna organizace distančního vzdělávání následovně.

Žáci mají nařízenou povinnou distanční výuku všechny třídy (od 1. třídy – 9. třídu). Přípravná třída je také uzavřena. Rodiče a žáci komunikují s třídními učiteli přes facebook (jako na jaře 2020)

Každý třídní učitel si nahrává úkoly do skupinky na facebooky pro všechny žáky. 

 1. stupeň zveřejňuje učivo každé pondělí
 2. stupeň zveřejňuje učivo každou středu

Žáci budou stejným způsobem jako na jaře 2020 fotit úkoly do skupinky zpět ke kontrole učiteli. Po znovu otevření školy odevzdá osobně učiteli ke kontrole. 

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

 zdravotnická obličejová maska (ROUŠKA) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, ne textilní rouška!:

1) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

2) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Respirátory jsou povinné pro žáky od 15 let. 

Děkujeme za pochopení.

Přejeme všem pevné zdraví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV URČENÝ DĚTEM A MLADÝM DOSPĚLÝM

Vážení rodiče, 

vládní opatření stále trvají a distanční výuka bude pokračovat i nadále, tedy po 1.2.2021 . Nadále se řídíme metodickým pokynem MŠMT ČR. Organizace výuky je stále stejná. 

Do školy denně docházejí žáci přípravné třídy, 1. A a 2. A 🙂

Připomínáme, že děti u sebe musí mít roušku(y), neboť budou povinné ve všech prostorách školy. 🙂

PŘEHLEDNĚ VŠE ZDE:

 • Nástup do školy – žáci přípravné třídy, 1.A a 2. A třídy
 • Ranní vstup do školy – rozdělení v následující tabulce:
Vstup  u šatny
07:40 hod – přípravná třída
07:45 hod – třída 1. A
07:50 hod – třída 2. A
 • Žáci vyčkávají  před vstupem do školní budovy – vchod šatny , na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na určeném stanovišti do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.

Hygienická opatření

 • Žáci vstupují do školy s rouškou.
 • Žáci provedou desinfekci rukou.
 • Svršky si žáci odkládají v šatně pod dohledem paní učitelky.
 • Žáci se kontaktují pouze se spolužáky třídy.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve školní jídelně

 • Od 4. 1. 2021 se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Do jídelny vstupujte pouze s rouškou, při vstupu proveďte desinfekci rukou a dodržujte rozestupy 1,5 m.

Výuka žáků 3. – 9. ročníku

 • Distanční výuka – dálkově,  podle nezměněného rozvrhu.
 • 1.stupeň = 3.A ; 4.A; 4.B; 5.A
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat  v PONDĚLÍ  v dohodnutý čas s třídním učitelem dané třídy 
  • Žáci I. stupně komunikují přes FB – třídní učitelé
 • 2. stupeň = 6.A;7.A;7.B; 8.A;9.A 
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat pouze ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
  • Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
  • předměty výchovného charakteru budou řešeny zadáváním dlouhodobější práce

Vážení rodiče,
dle vládních opatření se prodlužuje distanční výuka do 28.1.2021 – platí pro 3.-9. třídu. Výuka se i nadále bude řídit metodickým pokynem MŠMT ČR . Podrobné informace o organizaci výuky, se vždy dovíte i na našich webových stránkách zde: https://zs-kuncicky.cz/aktualne/
Co se týká organizace vyučování s ohledem na uzavírání 1. pololetí školního 2020/2021 rádi bychom Vás informovali o tom, že pro 0,1,2 ročník bude končit výuka ve čtvrtek 28.1.2021 v 11:30.
Dětem 1. A, 2. A tříd bude v poslední hodině předán výpis s vysvědčením. Zbylé třídy tedy 3.-9. ročník dostanou výpis vysvědčení při návratu do školních lavic v prezenční formě, postupujeme dle pokynu MŠMT!

V pátek 29.1.2021 mají děti pololetní prázdniny!

Připomínáme, že s výsledky svých dětí se můžete průběžně seznamovat díky webové aplikaci Bakalář- vstup najdete opět na stránkách školy.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dnes 13.1.2021 se měli konat třídní schůzky. Z důvodů vládních nařízení Vás budou telefonicky kontaktovat třídní učitelé, kteří Vás budou individuálně informovat nejen o prospěchu. 

Připomínáme, že veškeré informace o možnosti přihlášení do elektronické žákovské knížky BAKALÁŘI  i s návodem naleznete na hlavní stránce v záložce BAKALÁŘI- ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Přihlašovací údaje, kdo nemá, nebo ztratil Vám předá třídní učitel.

Vážení rodiče,

dle vládních opatření  se prodlužuje distanční výuka do 29.1.2021 – platí pro 3.-9. třídu. Výuka se i nadále bude řídit metodickým pokynem MŠMT ČR . Podrobné informace o organizaci výuky, čtěte níže.

Organizace provozu ve škole:

Do školy denně docházejí žáci přípravné třídy, 1. A a 2. A 🙂

Připomínáme, že děti u sebe musí mít roušku(y), neboť budou povinné ve všech prostorách školy. 🙂

Na všechny se moc těšíme

PŘEHLEDNĚ VŠE ZDE:

 • Nástup do školy – žáci přípravné třídy, 1.A a 2. A třídy
 • Ranní vstup do školy – rozdělení v následující tabulce:
Vstup  u šatny
07:40 hod – přípravná třída
07:45 hod – třída 1. A
07:50 hod – třída 2. A
 • Žáci vyčkávají  před vstupem do školní budovy – vchod šatny , na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na určeném stanovišti do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.

Hygienická opatření

 • Žáci vstupují do školy s rouškou.
 • Žáci provedou desinfekci rukou.
 • Svršky si žáci odkládají v šatně pod dohledem paní učitelky.
 • Žáci se kontaktují pouze se spolužáky třídy.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve školní jídelně

 • Od 4. 1. 2021 se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Do jídelny vstupujte pouze s rouškou, při vstupu proveďte desinfekci rukou a dodržujte rozestupy 1,5 m.

Výuka žáků 3. – 9. ročníku

 • Distanční výuka – dálkově,  podle nezměněného rozvrhu.
 • 1.stupeň = 3.A ; 4.A; 4.B; 5.A
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat  v PONDĚLÍ  v dohodnutý čas s třídním učitelem dané třídy 
  • Žáci I. stupně komunikují přes FB – třídní učitelé
 • 2. stupeň = 6.A;7.A;7.B; 8.A;9.A 
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat pouze ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
  • Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
  • předměty výchovného charakteru budou řešeny zadáváním dlouhodobější práce

Z rozhodnutí MŠMT jsou dny 21. a 22.12.2020 vyhlášeny jako dny mimořádného volna pro všechny žáky ZŠ. Žáci jdou naposledy do školy 18.12. a vrátí se do lavic po skončení prázdnin, tj. 4. 1. 2021.

Pro zákonné zástupce žáků, rodiče,
kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí. Níže zasíláme 2 dotazníky, které sbírají názory místních obyvatel k tématům.
Pokud máte chviličku, určitě i Váš názor pomůže. 🙂 
 
Dotazník č. 1 https://app.maptionnaire.com/en/9556/ , kde můžete vybrat nejvhodnější místo z městských parcel vyznačených na mapě a okomentovat herní prvky.
 
Dotazník č. 2 https://app.maptionnaire.com/en/9540/ jde o sad Maxima Gorkého v Kunčičkách a jeho kompletní revitalizaci včetně sportoviště.

ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.2020

Milí rodiče, zákonní zástupci a žáci,

rádi bychom Vás informovali o provozu školy od pondělí 30.11.2020

I. stupeň nastoupí všechny třídy, v běžném režimu dle rozvrhu- každý den

II. stupeň9. A třída dle rozvrhu každý den

II. stupeň zbylé třídy- rotační výuka po týdnech střídání škola/distanční domácí vzdělávání dle harmonogramu, vypsáno zde:

Týden 30.11. – 4.12.2020:

ve škole výuka – třída 6. A, 8. A 

výuka doma (distančně 7. A, 7. B)

Týden 7.12. – 11.12.2020:

ve škole výuka -třída 7. A, 7. B

výuka doma (distančně 6. A, 8. A)

Týden 14.12. – 18.12.2020:

 ve škole výuka – třída 6. A, 8. A

výuka doma (distančně 7. A, 7. B)

Týden 21.12. – 22.12.2020:

ve škole výuka – třída 7. A, 7. B

výuka doma (distančně 6. A, 8. A)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 25.11. A 30.11.2020

informace k provozu škol a školských zařízení ke stažení zde

Milí rodiče, zákonní zástupci a žáci.

S radostí Vám oznamujeme, že od 18.11.2020 – středy se do školy vrací žáci přípravné třídy, 1. A a 2. A 🙂

Připomínáme, že děti u sebe musí mít roušku(y), neboť budou povinné ve všech prostorách školy. 🙂 Na všechny se moc těšíme

PŘEHLEDNĚ VŠE ZDE:

 • Nástup do školy – žáci přípravné třídy, 1.A a 2. A třídy
 • Ranní vstup do školy – rozdělení v následující tabulce:
Vstup  u šatny
07:40 hod – přípravná třída
07:45 hod – třída 1. A
07:50 hod – třída 2. A
 • Žáci vyčkávají  před vstupem do školní budovy – vchod šatny , na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na určeném stanovišti do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.

Hygienická opatření

 • Žáci vstupují do školy s rouškou.
 • Žáci provedou desinfekci rukou.
 • Svršky si žáci odkládají v šatně pod dohledem paní učitelky.
 • Žáci se kontaktují pouze se spolužáky třídy.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve školní jídelně

 • Od 18. 11. 2020 se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Do jídelny vstupujte pouze s rouškou, při vstupu proveďte desinfekci rukou a dodržujte rozestupy 1,5 m.

Výuka žáků 3. – 9. ročníku

 • Pokračuje distanční výuka – dálkově,  podle nezměněného rozvrhu.
 • 1.stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat  v PONDĚLÍ  v dohodnutý čas s třídním učitelem dané třídy 
  • Žáci I. stupně komunikují přes FB – třídní učitelé
 • 2. stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat pouze ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
  • Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
  • předměty výchovného charakteru budou řešeny zadáváním dlouhodobější práce

 

Milí rodiče, rádi bychom Vás oslovili s nabídkou vyjádření se k  tématu zkvalitnění bydlení pro rodiny v Ostravě. Pokud budete mít chuť vyplnit dotazník můžete na tomto odkaze: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScUPFBDL…/viewform do 30.11.2020 

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

z důvodů nového nařízení vlády a pokračování distanční výuky je od 2. 11. 2020 změněna organizace distančního vzdělávání následovně:

Žáci mají nařízenou povinnou distanční výuku. Rodiče a žáci komunikují s třídními učiteli.

 • 1.stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat  v PONDĚLÍ  v dohodnutý čas s třídním učitelem dané třídy 
  • Žáci I. stupně komunikují přes FB – třídní učitelé
 • 2. stupeň
  • Asynchronní vzdělávání (výdej tištěné verze) bude probíhat pouze ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
  • Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
  • předměty výchovného charakteru budou řešeny zadáváním dlouhodobější práce

Milí rodiče,
rádi bychom Vás informovali o uzavření školy, které vzejde v platnost od 14.10. -1.11.2020
Žáci mají nařízenou povinnou distanční výuku. Rodiče a žáci komunikují s třídními učiteli.
Úkoly pro I. stupeň se budou předávat vždy v PONDĚLÍ dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
Úkoly pro II. stupeň se budou předávat vždy ve STŘEDU dle dohodnutý čas s třídními učiteli.
Žáci II. stupně komunikují přes FB přes školní- třídní skupinky, kde budou nahrávány úkoly.
Tento stav platí do pátku 23.10.2020.
Od pondělí 26.10.2020 mají žáci podzimní prázdniny, pokud se nic nezmění, nastoupí žáci zpět do školy 2.11.2020.
Děkujeme za spolupráci!
Vážení rodiče, 
vzhledem k epidemiologické situaci je s účinností od zítřka (10. 9. 2020) opět povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách, tedy i ve škole. Prosíme, abyste své děti vybavili rouškami minimálně ve dvou kusech a sáčkem na jejich odložení. Zakrývání úst a nosu se vztahuje na všechny prostory školy. Ve třídě v době výuky roušky nasazené být nemusí. 
Podmínky vstupu do školy pro zákonné zástupce žáků.

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k aktuální epidemické situaci Vás žádáme, abyste do budovy školy vstupovali pouze s rouškou.

Děkujeme za pochopení.

Přístupnost webových stránek