• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis do 1. třídy

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od:

  1. dubna do 21. dubna 2021

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY 

1.způsob

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 14.4. – 15.4.2021 od 12:00 – 16:00 hod.

Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis fyzický bude probíhat bez přítomnosti dětí!

  1. způsob

Na stránkách školy www.zs-kuncicky.cz/ naleznete dostupné formuláře, které je nutno si vytisknout a vyplnit

  1. Zápisní lístek – vyplňují všichni a dokládá se k žádosti
  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pro zápis do 1. třídy) = děti narozené 1.9.2014 – 31.8.2015 a děti s odkladem školní docházky

Tyto dokumenty musí zákonný zástupce:

Vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 21. dubna 2021 některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu školy s originálním podpisem
  4. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu)

Odklad povinné školní docházky:

Pro odklad školní docházky předložte u zápisu:

– doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

– doporučení odborného lékaře (dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost)

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a vedením školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

Dokumenty ke stažení pro zápis děti do 1. třídy:

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy

Zápisní lístek

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky